Bouwvacatures, vacatures in bouw, infra, vastgoed, architectuur, engineering en toelevering

Bouwmanager / Projectleider vastgoed

Werkgever: Arq Psychotrauma Expert Groep Datum geplaatst: 20-06-2017 Regio: Diemen Datum gewijzigd: 20-06-2017
Functie-informatie

De bouwmanager/projectleider vastgoed zal de vier fases van de nieuwbouw begeleiden, namelijk het opstellen en optimaliseren van een plan van eisen, het ontwerp, het begeleiden van de bouw en de uiteindelijke verhuizing. De bouwmanager/projectleider vastgoed is daarbij verantwoordelijk voor het totale nieuwbouwproces m.b.t. ruimtelijke, logistieke, bouwkundige, technische, juridische, organisatorische en financiële aspecten vanaf start ontwerpfase/nieuwbouwplan tot en met de oplevering aan de gebruikers. De bouwmanager/projectleider vastgoed rapporteert aan de raad van bestuur. De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het beoordelen van het bestaande plan van eisen en opnieuw onderbouwen van het plan van eisen, waarbij o.a. de cliëntenraad, ondernemingsraad en gebruikersgroepen worden betrokken en waarbij de volgende zaken meegenomen worden:
 • Uitwerken en vaststellen huisvestingsconcepten voor de nieuwbouw.
 • Bepalen van benodigde vierkante meters nieuwbouw en optimaliseren van bestaande vierkante meters.
 • Optimaliseren planning (behandel) kamers, onderzoeken gevolgen verruiming openingstijden, betere afstemming tussen de diverse partners van Arq e.d.
 • Vertalen van het nieuwe werken in het plan van eisen.
 • Onderzoeken van reële parkeerbehoefte.
 • Onderzoeken hoe het plan van eisen duurzaam van karakter blijft, waarbij zowel het kantoorgebouw als ook het verblijfsgebouw (kliniek) ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.
 • Bewaken van de uitgangspunten van het plan van eisen en de bijbehorende business case gedurende de verschillende projectfasen.
 • Opstellen van een plan van aanpak voor het nieuwbouwproject, inclusief budgettering, fasering, doorlooptijd en kosten en het bewaken van deze. Hierbij ook het benoemen en aansturen van deelprojecten die samenhangen met het in gebruik nemen van de nieuwbouw. Leiding geven aan de projectorganisatie
 • Enthousiasmeren van betrokkenen voor nieuwe huisvestings- en werkconcepten en zorgdragen voor implementatie daarvan, zoals flexibel werken, papierloos werken, gebruik van domotica e.d.
 • Fungeren als directe opdrachtgever voor de architect en andere adviseurs in het kader van de nieuwbouw.
 • Adviseren en fungeren als specialistisch vraagbaak voor internen en externen op het gebied van de nieuwbouw en alle (deel) projecten die daarmee samenhangen.
 • Bewaken van de projectrisico’s en anticiperen op veranderde omgevingsfactoren gedurende de looptijd van het project.
Solliciteer direct
Functie-eisen
 • HTS of TU Bouwkunde.
 • Minimaal 5 jaar ervaring als bouwmanager / projectleider vastgoed in alle fasen van het bouwproces.
 • Recente ervaring met nieuwbouw van GGZ / zorgfaciliteiten en duurzaam bouwen
 • Aantoonbare ervaring met ‘het nieuwe werken’.
 • Is in staat problemen te identificeren en grondig te analyseren en te komen met (alternatieve) oplossingen.
 • Proactief, ondernemend en resultaatgericht in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte ontwikkelingen en het vertalen hiervan naar het nieuwbouwproject.
 • Uitstekende sociale vaardigheden, overtuigingskracht en adviesvaardigheden.
 • Is in staat een excellente sparringpartner te zijn voor stakeholders zoals gebruikers, architecten, gemeenten, constructeurs en aannemers.
 • Goed plan- en organisatievermogen voor het leiden van complexe nieuwbouwprojecten.


  Arq Psychotrauma Expert Groep hanteert professioneel, innovatief, ondernemend, klantvriendelijk en respectvol als kernkwaliteiten voor alle medewerkers.

Algemene informatie:

Arq heeft op dit moment twee locaties, één te Diemen en één te Oegstgeest. De activiteiten van beide locaties worden samengevoegd in één nieuw te bouwen vestiging te Diemen. In het kader van dit nieuwbouwproject zijn wij op zoek naar een bouwmanager/projectleider vastgoed die zorgdraagt voor de realisatie van dit project. De aanstelling van de bouwmanager/projectleider vastgoed is voor de duur het gehele nieuwbouwproces vanaf start ontwerpfase/nieuwbouwplan tot en met de oplevering aan de gebruikers.

Arbeidsvoorwaarden
 • De aanstelling is voor de duur van het gehele nieuwbouwproces vanaf start ontwerpfase/nieuwbouwplan tot en met de oplevering aan de gebruikers
 • De salariëring vindt plaats volgens de FWG‑salarisstructuur, de functie is ingedeeld in FWG 65 of FWG 70 en is afhankelijk van ervaring.
 • De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geregeld overeenkomstig de CAO-GGZ.
Procedure en inlichtingen:

Voor inlichtingen over de vacature kan je contact opnemen met Jan Schaart, lid raad van bestuur via e-mail j.schaart@arq.org of 06-44507907. Algemene informatie over Stichting Arq is te vinden op www.arq.org Jouw reactie met een korte motivatie en een CV kun je mailen naar vacature@arq.org, t.a.v. Petra Ruijter Roos (Hoofd P&O) onder vermelding van vacaturenummer 17.04.04 Bouwmanager / Projectleider Vastgoed,

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.