Kwaliteitsverantwoordelijke persoon (kvp)

Werkgever: Eminent
Geplaatst:17-01-2021
Regio: Utrecht
Gewijzigd:17-01-2021
 
Functieomschrijving
Ben jij die gemotiveerde medewerker met KVP ervaring, dan zijn wij en onze civiele opdrachtgever op zoek naar jou!

Als kwaliteitsverantwoordelijke persoon ben jij degene die op de plaats van uitvoering van de sanering verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de uitvoering van het werk. De KVP is tijdens de voor de sanering kritische werkzaamheden op de locatie aanwezig en het aanspreekpunt voor het bevoegde gezag en de certificerende instelling. 
De KVP functie is onderdeel van het bedrijfsbureau en valt onder de afdeling kwaliteit, veiligheid en milieu.
In deze functie leg je direct verantwoording af aan het hoofd KVM en werk je nauw samen met de Coordinator Milieu.
Onder kritische werkzaamheden wordt verstaan: alle werkzaamheden in de (water)bodem die het resultaat van de (water)bodemsanering (kunnen) beïnvloeden en alle werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op de verwerking van te verwijderen grond/bagger en verontreinigingen. 
Jouw taken en verantwoordelijkheden in de functie van KVP:

 • Het voorbereiden van werken in verontreinigde grond

 • Samenstellen van een correct locatiedossier, dat voldoet aan de eisen zoals gesteld aan wet- en regelgeving (o.a. BRL 7000) en interne afspraken

 • Opstellen van het V&G- en uitvoeringsplan

 • Zorgdragen voor de beschikbaarheid van voldoende vakbekwaam personeel en het juiste materieel en middelen om de sanering te kunnen uitvoeren

 • Zorgdragen voor een goede overdracht van het werk aan de kwaliteitsverantwoordelijke persoonOnder verantwoordelijkheid van de Milieu Coördinator/HVK begeleiden van de werkzaamheden, waaronder:

 • Controleren van juiste inzet van mensen en materiaal

 • Controleren dat alle verplichte meldingen m.b.t. de sanering aan het bevoegde gezag (toezichthouders, vergunningverleners e.d.) zijn verricht

 • Geven van een start werk (indien van toepassing met een mandaat van HVK)

 • Aansturen van medewerkers voor correcte uitvoering van werkzaamheden volgens het V&G- en uitvoeringsplan en overige uitvoeringseisen vanuit de BRL7000

 • Afstemmen en onderhouden contacten met de opdrachtgever, de milieukundige begeleider en de DLP’er

 • Toezicht houden op kritische werkzaamheden

 • Bijhouden logboek

 • Je bent aanspreekpunt voor het bevoegde gezag en de certificerende instelling

 • Aan de hand van het ingevulde logboek, werktekeningen en materiaalboekhouding opstellen van de opleverdocumentatie.


 Interesse? Neem contact op met Edwin Wendrich, 06 - 81 45 20 11, e.wendrich@eminentgroep.nl
Functie eisen

 • Minimaal een MBO-opleiding civiele techniek, milieu-, cultuurtechniek

 • Ervaring met de uitvoering of de voorbereiding van (water)bodemsanering en/of werken in en met verontreinigde grond of waterbodem

 • In bezit van een certificaat asbestherkenning

 • In bezit van een certificaat MVK

 • In bezit van een certificaat R-DLP

 • Kennis van (water)bodemonderzoeksnormen en de interpretatie van de onderzoeksgegevens

 • Kennis van de relevante onderdelen van de meest recente versie van de Standaard RAW-bepalingen (inclusief UAV en UAV GC)

 • Kennis van de BRL 7000 en het protocol 7001 en 7004

 • Kennis van de taken en verantwoordelijkheden van de milieukundige begeleiding zoals beschreven in BRL 6000 en het protocol 600

 • Kennis van de hoofdlijnen van de Wbb, BUS, Bbk, Rbk en het Activiteitenbesluit

 • Kennis van CROW 400.

Bedrijfsomschrijving
Onze opdrachtgever is een specialist op het gebied van Kabels en Leidingen. 
Ontwikkeling van kennis en kunde staan centraal. Dit vertaalt zich in ruime opleidingsmogelijkheden en carrièrekansen. Een professionele en uitdagende werkomgeving combineren met een plezierige werkomgeving zijn belangrijke uitgangswaarden. Naast het werken aan gevarieerde en prestigieuze projecten, werk je ook aan jouw toekomst binnen een gezond en gerenommeerd bedrijf, een bedrijf waarbij de mens centraal staat.
Arbeidsvoorwaarden

 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden conform cao

 • Een uitdagende en veelzijdige functie

 • Werken in een vakbekwaam en ambitieus team

 • Verdere doorgroei- en ontwikkeling mogelijkheden

 • Een prettige werkomgeving met korte communicatieve lijntjes.

Overig
Werkweek: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Salaris:
Type:
 Kernwoorden
Anderen bekeken ook