Projectmanager Groen

Werkgever: Matchd
Geplaatst: 15-09-2020
Regio: Amsterdam
Gewijzigd: 15-09-2020
 
Functieomschrijving

Startdatum: 01-10-2020

Einddatum: 01-10-2021

Optie op verlenging: Ja

Aantal uur per week: 36

Sluitingsdatum: 29-09-2020 om 08:00 uurHet belang van groen in de woonomgeving neemt toe, de ambities zijn hoog. • De stad groeit. Areaaluitbreidingen waaronder Haven-stad leiden tot nieuwe beheerprogramma's.

 • Intensief gebruik. De stadsparken kunnen de vele bezoekers nog nauwelijks aan. Dit vraagt om ingrijpende maatregelen.  

 • Wegwerken van achterstanden. Herstelprogramma voor de plantsoenen in de stad.  

 • Klimaat & toekomstbestendigheid. Groen is de sleutel tegen droogte, hitte en Co2.

 • Ecologisch beheer. Het vergroten van biodiversiteit door insectvriendelijk beheer.

Hoe programmeer je al deze werkzaamheden zodat de stad op het gewenste kwaliteitsniveau blijft? Hoe voeren we dit uit tegen optimale life cycle kosten? En hoe laten we die programma's goed aansluiten op eisen en wensen van de bewoners, ondernemers en bezoekers in de stad? Als programmeur maak je het instandhoudingsplan Groen en vertaal je de opgaven op de lange termijn naar concrete maatregelen kosten in een programma voor de komende vier jaar.

 

Je werkt mee aan het stadsbrede programma Stadsbehoud. Je brengt hiervoor de activiteiten van dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van het groen in beeld. Je kijkt naar zowel de technische opgave en de levenscyclus als de eisen ten aanzien van het gebruik van de openbare ruimte. Het bestuur kan hierdoor integrale, goed beargumenteerde keuzes maken.

 

Organisatorische scope

Het programmeren van openbare ruimte assets gebeurt vanuit de RVE V&OR die verantwoordelijk is voor assetmanagement en de uitvoering van groot onderhoud, vervanging en herinrichting in de stad. Hierbij wordt er samengewerkt met de stadsdelen ten aanzien van het gebiedsmanagement en RVE Stadswerken die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud.Werkzaamheden • Opstellen van de programmering groen, met de volgende onderdelen:

  - Het Instandhoudingsplan Groen: Data analyse en interpreteren resultaten  inspecties, in beeld brengen huidige uitgaven en onder handen projecten, opstellen maatregelpakketten & kosten per gebied

  - Afstemming van de pakketten met beleidsafdelingen en stadsdelen

  - Input verzorgen aan het programma Stadsbehoud.

 • Advisering van de Assetmanager Groen over de optimale mix van maatregelen dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging

 • Bijdrage leveren aan begroting, tussentijdse financiële rapportages en jaarrekening

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.De opdrachtgever(s)

Afdeling Stedelijk Beheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in heel Amsterdam. We werken volgens de principes van assetmanagement in processen als monitoring & inspectie, programmering, uitvoering en informatievoorziening. De teams binnen Stedelijk Beheer zijn Openbare ruimte, Groen & Wegen, Civiele Constructies en Licht. Grote opgaves op dit moment zijn het inlopen van achterstallig onderhoud en het op orde krijgen van de structurele onderhoudsbudgetten. Daarnaast het organiseren van de programmering en projectenportefeuille voor de hele stad na een reorganisatie in 2018.

Functie-eisen
 • In het bezit van een erkende HBO diploma

 • Ruime ervaring met het programmeren en plannen van projecten

 • Ervaring met het opstellen van meerjaren onderhoudsprogramma's voor openbaar groen en/of parken

 • Kennis en begrip van de basisprincipes van Assetmanagement

 • Vakinhoudelijke kennis over openbaar groen en parken

 • Kennis van en ervaring op het gebied van integraal beheer openbaar groen en parken

 • Kennis en ervaring op het gebied van groeninspecties en de analyse van inspectiedata

 • Ervaring met de bestuurlijk-politieke arena van de gemeente Amsterdam, de gebiedsspecifieke opgaven en de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen ketenpartners

Opleidingsniveau: HBO

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: Matchd
Contactpersoon: Sara Nieuwenhuizen
Adres: Hogebrinkerweg 10
Postcode/plaats: 3871 KN HOEVELAKEN
Telefoon: +31332048206
Email: info@matchd.nl

 Kernwoorden