Strategisch omgevingsmanager Waddenzeedijken

Werkgever: Matchd
Geplaatst: 24-03-2020
Regio: Leeuwarden
Gewijzigd: 24-03-2020
 
Functieomschrijving

Startdatum: 13-04-2020

Einddatum: 09-10-2020

Optie op verlenging: Ja

Aantal uur per week: 8-20

Sluitingsdatum: 01-04-2020 om 08:00 uurDe strategisch omgevingsmanager gaat samenwerken met het huidige omgevingsteam. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de verbinding met de omgeving (intern en extern) om het project gerealiseerd te krijgen binnen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke randvoorwaarden. Je houdt je bezig met de ontwikkeling van de omgevingsstrategie en uitvoering hiervan door het omgevingsteam. De strategisch omgevingsmanager is daarmee intermediair tussen de (project)organisatie en haar omgeving. Je kent de belangen van de omgeving (intern en extern) en bouwt (verder) aan het vertrouwen in de omgeving. Je zorgt voor de afstemming van de informatie naar de behoefte vanuit het project en in de omgeving.Verder ben je mede verantwoordelijk voor: • afstemming met interne en externe stakeholders;

 • het bijhouden en verzamelen van relevante informatie over de stakeholders van het project;

 • het toetsen van de (gemaakte) afspraken met de stakeholders;

 • het inbrengen van wensen en eisen vanuit de omgeving bij het onderzoeksteam;

Ervaring met het Integraal Projectmanagement Model (IPM) is noodzakelijkVerbetering Waddenzeedijken

Wetterskip Fryslân staat de komende jaren voor een grote opgave als het gaat om het verbeteren van de Waddenzeedijken. In de derde toetsing, die in de periode 2006 tot en met 2011 is uitgevoerd, is een aantal dijkvakken langs de Waddenzeekust van Friesland afgekeurd. In het Waddengebied spelen een groot aantal ontwikkelingen. Naast maatschappelijke ontwikkelingen zijn dit ook zaken die in de Project Overstijgende Verkenning (POV) zijn onderzocht en vastgesteld. In het dijkverbeteringsproject ‘Koehool – Lauwersmeer’, een traject van bijna 50 km, komen deze ontwikkelingen samen en moet hier invulling aan worden gegeven.. Het project ‘Koehool – Lauwersmeer’ maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst.


P.s. thuiswerken en werken vanuit huis in overleg mogelijk. 

Functie-eisen
 • In het bezit van een afgeronde WO opleiding, gericht op het vakgebied;

 • Ervaring in het werken met complexe projecten en het oplossen van vraagstukken op het gebied van dijkversterkingen Waddenkust;

 • Ervaring in het werken in het politiek-bestuurlijk krachtenveld;

 • Ervaring met het werken in omgevingsmanagement;

 • Ervaring in het werken bij een waterschap of soortgelijke werkomgeving, bv provincie;

 • Je hebt een resultaatgerichte aanpak, waarbij er aandacht is voor alle belanghebbenden zodat doelen behaald kunnen worden;

 • Je bent gewend om te werken in een politiek bestuurlijk domein, je neemt alle stakeholders tijdig mee in je aanpak;

 • Je bent gewend om te werken vanuit verbinding en informatie-uitwisseling tussen medewerkers, overheden, bedrijven en burgers.

Opleidingsniveau: Universitair

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: Matchd
Contactpersoon: Lisa de Graav
Adres: Hogebrinkerweg 10
Postcode/plaats: 3871 KN HOEVELAKEN
Telefoon: +31332048206
Email: info@matchd.nl

 Kernwoorden