Afdelingsmanager Onderhoud en Besturing Watersystemen

Werkgever: Matchd
Geplaatst: 24-03-2020
Regio: Delft
Gewijzigd: 24-03-2020
 
Functieomschrijving

Startdatum: 01-05-2020

Einddatum: 31-07-2020

Optie op verlenging: Ja

Aantal uur per week: 36

Sluitingsdatum: 22-04-2020 om 17:00 uurDe organisatie is in transitie naar een andere werkwijze en structuur met 3 op te bouwen portefeuilles die elk weer zijn onderverdeeld in afdelingen. In deze transitie zoeken we een ervaren interim Afdelingsmanager voor de nieuwe afdeling Onderhoud en Besturing Watersysteem en keringen (OBW). In deze afdeling zijn de werk voorbereidende onderdelen van peilbeheer, kering inspectie en het onderhoud voor het watersysteem bijeengebracht. Dit betreft een team met een echte doeners mentaliteit. Binnen de afdeling OBW werk je samen met circa 25 collega’s, aan het gestructureerd (meerjarig) onderhoud van een groot aantal objecten, zoals polder-, boezemkades, de zeewering, en het gehele watersysteem. Daarnaast verzorgt dit team de organisatie van de keringsinspecties en de besturing (aansturing van de gemalen/peilbeheer) van het watersysteem. In deze functie rapporteer je aan de Directeur Uitvoering, en onderhoud je nauwe relaties met de Assetmanager.

Als afdelingsmanager OBW ben je een people manager en verbind je als natuurlijk leider medewerkers van de afdeling vanuit de door Delfland gehanteerde normen en waarden. Als manager ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de cultuuromslag en de resultaten van het team. Tevens bewaak je de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden van het team. Daarnaast lopen er samenwerkingstrajecten met gemeenten en andere waterschappen waarbij jij Delfland vertegenwoordigt. Het creëren van in- en extern draagvlak is een belangrijk aandachtspunt.

Verder onderhoud en ontwikkel je constructieve relaties binnen (en buiten) Delfland. Binnen Delfland met name met de afdeling operationele medewerkers (afdeling Operationele taken Watersysteem en Keringen (OWK)) die in het buitengebied meewerken aan het onderhoud en bediening, waarvoor binnen OBW het voorbereidende werk wordt gedaan.

Vanuit je functie als interim afdelingsmanager OBW ben je verantwoordelijk voor de aan de afdelingsmanager OBW toegewezen doelen en resultaten van de primaire programma’s. In samenwerking met collega’s geef je vorm aan de programma’s van Delfland. Je maakt deel uit van het managementteam en draagt bij aan het cluster Uitvoering en de ontwikkeling van de organisatie.

Als afdelingsmanager heb je een voornamelijk coachende en faciliterende rol. Je zorgt ervoor dat de mensen in jouw afdeling optimaal hun werk kunnen doen en zo bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Je stimuleert hen samen te werken zowel binnen Delfland als met de omgeving.

Verantwoordelijkheden zijn onder andere:  • Jij bent verantwoordelijk voor het faciliteren van een veilige werkomgeving, zowel op fysiek als op emotioneel vlak;

  • Je bewaakt het afdelingsbudget en zorgt voor kostenefficiëntie;

  • Je zorgt ervoor dat werkprocessen binnen jouw team geoptimaliseerd zijn en dat deze goed aansluiten op werkprocessen van andere afdelingen;

  • Je zorgt voor verbinding intern en zoekt actief de samenwerking met andere afdelingen op.

Thuiswerken en werken vanuit huis is in overleg mogelijk.In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners, bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.

Functie-eisen
  • WO werk en denkniveau;

  • Minimaal 3 jaar ervaring als leidinggevende binnen een overheidsorganisatie;

  • Minimaal 3 jaar werkervaring met assetmanagement;

  • Minimaal 3 jaar werkervaring als leidinggevende binnen het coördineren van onderhoudswerkzaamheden; 

  • In bezit van een geldig VCA-VOL certificaat; 

Opleidingsniveau: HBO

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: Matchd
Contactpersoon: Niels Schreuder
Adres: Hogebrinkerweg 10
Postcode/plaats: 3871 KN HOEVELAKEN
Telefoon: +31332048209
Email: info@matchd.nl

 Kernwoorden