Adviseur Brandveiligheid en Omgevingsvergunningen

Werkgever: Matchd
Geplaatst: 20-03-2020
Regio: Amsterdam
Gewijzigd: 20-03-2020
 
Functieomschrijving

Startdatum: 20-04-2020

Einddatum: 20-04-2021

Optie op verlenging: Ja

Aantal uur per week: 32

Sluitingsdatum: 02-04-2020 om 08:00 uurAls medewerker Vergunningen voer je de regie over de omgevingsvergunningen en toets je de aanvragen aan de relevante wet- en regelgeving. Je bent daarbij eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt voor aanvragers en betrokken partijen. Je coördineert het proces en de interactie tussen de verschillende partijen die bij de aanvraag betrokken zijn. Naast deze reguliere taken heb je specifieke inhoudelijke kennis op het gebied van brandveiligheid. Je hanteert daarbij een projectmatige aanpak. Daarnaast informeer en adviseer je de gebiedsteams, het bestuur en de politiek. Integrale samenwerking is iets wat je van nature goed af gaat. Tevens vertegenwoordig je het dagelijks bestuur bij bezwaarzaken en bied je ondersteuning bij rechtszaken.Werkzaamheden bestaan onder andere uit: • De functie medewerker vergunningen bouw C omvat de volgende kerntaken:

 • Je informeert burgers en ondernemers en begeleid vergunning aanvragers bij hun aanvraag;

 • Je toetst en coördineert aanvragen en stuurt op een vlotte afhandeling van de vergunning;

 • Je stelt de besluiten en ontwerpbesluiten op en beantwoord zienswijzen mede in overleg met de juridisch medewerker;

 • Je voert de bijbehorende planologische procedures met hun bestuurlijke route vlot en zorgvuldig;

 • Je coördineert en verzorgt het gehele proces en de interactie tussen verschillende partijen;

 • Je kan bij bezwaarzaken helder uitleggen waarom het besluit genomen is;

 • Je adviseert de gebiedsteams, het bestuur en de (gemeentelijke) politiek.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Amsterdam heeft zeven stadsdelen die samenwerken om zich te ontwikkelen tot herkenbare en, zoveel mogelijk, uniform ingerichte organisaties. De zeven gekozen bestuurscommissies functioneren als verlengd bestuur (vanuit het college van burgemeester en wethouders) en onderhouden intensieve contacten met bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners in de wijken. Ze leveren daarbij maatwerk door een gebiedsgerichte aanpak te hanteren. Vanuit de ogen- en orenfunctie van de bestuurscommissie en de ambtelijke organisatie wordt input geleverd voor het stedelijke beleid. Het stadsdeel Zuid heeft ruim 137.000 inwoners die in wijken wonen die sterk van elkaar verschillen. Het stadsdeel verbindt grootstedelijke ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken op buurtniveau. Zuid is een stadsdeel met vele gezichten. Het is het stadsdeel van de Albert Cuypmarkt, de Zuidas, het Rijksmuseum en het Vondelpark. Deze plaatsen zijn in trek bij zowel bewoners als toeristen. We benutten kansen om het internationale karakter op economisch en cultureel gebied verder te ontwikkelen. Het team vergunningen is een onderdeel van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). De afdeling VTH bestaat uit 3 teams, het team handhaving en toezicht, het team vergunningen en het team procesuitvoering. Het team vergunningen is onderverdeeld in twee onderdelen, bouw en overige vergunningen, die ieder verantwoordelijk zijn voor de behandeling van aanvragen vergunningen en ontheffingen op grond van het Omgevingsrecht, de APV en de bijzondere wetten.

Functie-eisen
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau met een afgeronde technische opleiding met als voorkeur bouwkunde;

 • Gerichte opleidingen richting brandveiligheid succesvol afgerond;

 • Specialistische kennis op het gebied van brandveiligheid;

 • Minimaal 1 jaar ervaring met toetsen van omgevingsvergunningen (bouwplannen);

 • Minimaal 1 jaar ervaring op het gebied van advisering op brandveiligheid;

 • Ervaring met het adviseren bij het voeren van bezwaarprocedures;

 • Ervaring met het behandelen van WABO aanvragen;

 • Ervaring met het werken met power browser.

Opleidingsniveau: HBO

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: Matchd
Contactpersoon: Niels Schreuder
Adres: Hogebrinkerweg 10
Postcode/plaats: 3871 KN HOEVELAKEN
Telefoon: +31332048209
Email: info@matchd.nl

 Kernwoorden