a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 4 

Provincie Limburg

De Mobiliteitsopgave van de Provincie Limburg richt zich op de instandhouding, verbetering en uitbreiding van de Provinciale infrastructuur. Denk aan projecten voor N-wegen, fietspaden, railinfra, de luchthaven en de gebiedsontwikkeling VDL-Nedcar. Het cluster Wegaanleg is hierbij verantwoordelijk voor de planvoorbereiding en realisatie van deze projecten. Zij doen dit door een hoogwaardige kwalitatieve invulling van projectmanagement op basis van het Integraal Projectmanagementmodel (IPM).

 
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT
Email: solliciteren@prvlimburg.nl