a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 4 

Fontys Hogescholen

Postbus 347
5600 AH Eindhoven
Tel: toon nummer
Email: e.vandeelen@fontys.nl

Dienst Huisvesting en Facilitaire zaken (H&F) levert alle diensten op het gebied van huisvesting, onderhoud en facilitaire diensten op de locaties van Fontys Hogescholen. H&F bestaat uit verschillende afdelingen, te weten Backoffice (BO), Facilitaire Zaken (FZ), Huisvesting en Onderhoud (H&O), Nieuwbouw (NB) en een stafafdeling.

Dienst H&F neemt binnen Fontys een centrale positie in betreffende de vraagstukken rondom ‘mobiliteit’ en ‘bereikbaarheid’. De dienst ontwikkelt, in nauwe afstemming met de organisatie de strategische agenda die richting geeft aan de ontwikkelingen (intern en extern) en de positie en koers van Dienst H&F/Fontys aangaande deze (maatschappelijke) opgave.

De professionals van dienst H&F werken in wisselende samenstellingen samen in projecten en processen, alsook met experts van andere diensten, de onderwijs- en onderzoeksorganisatie en externen.